Vývoj další verze softwarového manažerského nástroje ATTIS za podpory Evropských fondů

Společnost ATTN Consulting s.r.o. ukončila ke dni 31. 10. 2018 projekt s názvem „ATTIS v.6, cloudová verze“, CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000524, který byl realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj.