Veřejný sektor

Vzorové řešení pro města a obce

Ve spolupráci s partnery CIEM a NSZM průběžně vyvíjíme vzorový Model Integrovaného Managementu Města (MIMM). Model poskytuje městům a obcím konkrétní návody a metodiky pro návrh procesní architektury, cíle a ukazatele, kompetenční modely, řízení kvality a další oblasti. Model MIMM je pro města a obce poskytován zdarma včetně základní licence. Jeho správu a distribuci zařizuje Český institut efektivního managementu (CIEM).

Model řízení kvality pro služební úřady a organizační složky státu Pro služební úřady a OSS  jsme připravili vzorový model obsahuje základní složky integrovaného systému řízení, které splňují požadavky Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech (MVČR). Model tak lze efektivně využít pro dosažení certifikace dle normy ISO 9001, zavedení systému CAF nebo implementaci Metodického pokynu MVČR.