Řízení úkolů

Úkoly lze v ATTISu přidělovat všem zaměstnancům organizace, delegovat je, zakládat podúkoly, provádět kontrolu plnění a další funkce. Úkoly v ATTISu tak mohou být využívány k rozvoji samotného integrovaného systému managementu, ale v i rámci ostatních agend řízení organizace – například úkoly z porad, projektové úkoly a podobně.

Detail objektu úkolu