Řízení rizik

ATTIS podporuje evidenci rizik, jejich klasifikaci a řízení opatření k prevenci nebo snížení následků rizika. Rizika lze propojovat s procesy, které jsou výskytem rizika ohroženy. Řízení rizik, které je v současné době vyžadováno řadou metod řízení kvality a ve veřejné správě i legislativou, se tak stává plnohodnotnou součástí integrovaného systému managementu.

Mapa rizik