Řízení kvality

ATTIS plně respektuje princip plné integrace požadavků norem a standardů kvality s firemními procesy a dalšími prvky integrovaného systému managementu. Požadavky norem a metod kvality (ISO 9001, ISO 27001, IATF 1649…) jsou přiřazeny přímo k procesům, činnostem nebo ukazatelům, které s nimi souvisí.  Dokumentace integrovaného systému řízení je navázána procesy a její požadavky automaticky součástí popisů pracovních míst zaměstnanců. Systém umožňuje efektivně provádět interní, certifikační i zákaznické audity.

Attis a ISO