Pracovní náplň zaměstnance

Pracovní náplň zaměstnance obsahuje automaticky generovaný přehled zapojení zaměstnance do procesů organizace, jeho zodpovědnost za plnění ukazatelů a metrik a další údaje obsažené v ATTISu. Do pracovních náplní jsou automaticky promítány všechny změny procesů a dalších údajů. ATTIS obsahuje několik typů sestav popisujících náplň pracovního místa, které ke možno generovat v běžných formátech. Všechny údaje má k dispozici zaměstnanec i jeho nadřízený také elektronicky prostřednictvím osobní stránky ATTIS.

Pracovní náplň zaměstnance