Odměňování

Každému zaměstnanci mohou být nastaveny parametry tvorby variabilní složky mzdy za požadovaný výkon i hodnocené kompetence. Po provedeném hodnocení lze do mzdového systému odeslat kompletní podklady pro výpočet variabilní složky mzdy.

Odměňování