Měření a reporting

Podporuje tvorbu, reporting a interpretaci cílů a ukazatelů organizace. Cíle a ukazatele lze definovat pro strategickou úroveň organizace a dekomponovat je na úroveň procesů, organizačních jednotek i jednotlivců. Ukazatele lze vzájemně provazovat, vytvářet mezi nimi matematické vztahy a nastavovat požadované veličiny. Systém podporuje reporting, data graficky interpretuje formou semaforu. Reportované ukazatele jsou využívány pro hodnocení výkonu zaměstnanců.

Model ukazatelů