Kompetence

Zahrnuje tvorbu kompetenčních modelů – požadovaných znalostí a dovedností lidí na pracovních místech. Kompetence obsahují popis znaků, které dokládají její plnění. Umožňuje tvorbu šablon souborů kompetencí pro role a modulární stavbu kompetenčního modelu pro pracovní místo. Obsahuje evidenci vývoje kompetencí u konkrétních zaměstnanců.

Kompetence