Komerční sektor

Efektivní zavedení integrovaného systému řízení v komerčních organizací podporuje vzorový Model Integrovaného Managementu Komerční Organizace (MIMKO). Tento model rozvíjíme ve spolupráci s Českým institutem efektivního managementu (CIEM). Model obsahuje klíčové procesy ISM včetně jejich vzájemných vazeb, sadu klíčových ukazatelů s využitím metody Balanced Scorecard, vzorové kompetenční modely a další prvky. Model splňuje požadavky norem ISO 9001:2016, ISO  27001, ISO 14001 a lze efektivně podporuje i například požadavky modelu EFQM.