Integrovaný model řízení

Pro všechny organizace je klíčové, jaký výkon jejich lidé odvádějí. Jak rychle a přesně plní zadané úkoly, zda efektivně spolupracují nebo utápí čas v kompetenčních sporech, jak pružně reagují na požadované změny, které přicházejí z mnoha stran. Rostou požadavky zákazníků, objevují se nové metody a standardy řízení kvality, přicházejí nové legislativní předpisy. Pro firmy je čím dál náročnější všechny tyto požadavky naplňovat a při tom plnit i základní cíl své existence – generovat dostatečné příjmy svým majitelům a přinášet jim i jejich zaměstnancům uspokojení z toho co dělají.

ATTIS pomáhá:

  • jasně definovat cíle organizace a zavést nástroje pro jejich měření a hodnocení,
  • nastavit procesy a další pravidla organizace a přenést je do jednoznačných povinností, pravomocí a odpovědností všech zaměstnanců,
  • implementovat do procesů požadavky legislativy i standardů a norem kvality bez zbytečných duplicit a administrativy,
  • identifikovat a řídit všechny typy rizik a účinně jim čelit,
  • definovat a měřit potenciál i výkon lidí, poskytovat jim účinnou zpětnou vazbu a spravedlivě je odměňovat.
Model integrovaného systému řízení výkonnosti