Partneři

Partnerská síť využívající SW ATTIS

Mezi partnery ATTIS patří řada tuzemských i zahraničních poradenských firem

Partnerská síť je důležitým obchodním kanálem prodeje ATTIS. Partnerská síť ATTIS je skupina spolupracujících poradenských společností, které cíleně podporujeme, aby nám pomáhaly prodávat a implementovat ATTIS.

Moduly ATTIS