Modul Rizik

Rizika

Řízení rizik je soustavná, opakující se sada navzájem provázaných činností, jejichž cílem je řídit potenciální rizika – tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo snížit jejich dopad. Účelem řízení rizik je předejít problémům či negativním jevům, vyhnout se krizovému řízení a zamezit vzniku problémů.

Součástí procesu řízení rizik je:

Při hodnocení rizik, která mohou negativně ovlivnit dosažení záměrů a cílů, je prvořadá jejich identifikace a následná analýza jejich příčin. Tyto činnosti jsou základem pro nalezení optimálního způsobu řízení rizik v organizaci.

Řízení rizik v softwaru ATTIS umožní zavést a udržovat systém řízení rizik včetně mapy rizik a jejich vazby na procesy, agendy a opatření.

Podpora řízení rizik v sw ATTIS organizaci umožní:

   Výstupy v sw ATTIS

Mapa rizik
Karta rizika