Modul GDPR

Podpora nařízení GDPR

Nařízení GDPR do stávajících systémů ochrany osobních údajů zavádí celou řadu nových povinností a zásadním způsobem zpřísňuje pravidla jejich správy a zabezpečení. GDPR je především o správně nastavených a fungujících procesech, o schopnostech organizace řídit rizika a o tom, že systém ochrany osobních údajů je tudíž nedílnou součástí celého Integrovaného systému řízení výkonnosti organizace, který SW ATTIS cíleně podporuje. 

SW ATTIS je nově, nad rámec standardní funkcionality pro řízení procesů a rizik, rozšířen o další „GDPR funkce“ a pomáhá tak organizacím plnit požadavky nařízení GDPR jak před zahájením, tak i v průběhu zpracování osobních údajů.

SW ATTIS z pohledu GDPR umožňuje:

Ukázka zpracování GDPR
Karta zpracování