Kompletní popis SW ATTIS

Manažerský software ATTIS

Manažerský software ATTIS je sada softwarových nástrojů pro podporu řízení výkonnosti firem a organizací soukromého i veřejného sektoru. Vzájemně propojené moduly umožňují vytvořit centrální sdílenou informační databázi, která integruje nástroje řízení s dalšími softwarovými aplikacemi a vytváří tak jednotnou aplikační a datovou platformu nejen pro všechny vedoucí pracovníky a manažery, ale i všechny zaměstnance organizace. 

Software ATTIS umožňuje uživatelům:

ATTIS